➡️ ENGLISH BELOW ⬅️

[ P L ] To od Wenecji Wenezuela wzięła swoją nazwę. Amerigo Vespucci przybywając tutaj w 1499 roku nazwał ląd ‘Venezziola’ (czyli Małą Wenecją), ponieważ wioski tubylców na wodzie przypominały mu właśnie to włoskie miasto.

W 1522 rozpoczęła się kolonizacja kraju przez Hiszpanię i Wenezuela do 1821 stanowiła część Wielkiej Kolumbii (w skład której wchodziła jeszcze Kolumbia, Panama i Ekwador). W 1821 Wielka Kolumbia zdobyła niepodległość spod panowania Hiszpanii a w 1830 Wenezuela osiągnęła niepodległość jako niezależny kraj. Obecnie oficjalna nazwa kraju to ‘Boliwariańska Republika Wenezueli’.

Wenezuela jest w sporze terytorialnym z Guyaną o teren zwany Guayana Esequiba. W tym momencie teren ten jest pod rządami Guyany, stanowiąc 2/3 powierzchni tego kraju, aczkolwiek Wenezuela wciąż rości sobie do niego prawa. Nic ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że Guyana jest równie bogata w ropę naftową. Konflikt trwa od 1966 roku, czyli odkąd Guyana odzyskała swoją niepodległość od Wielkiej Brytanii.

Mapa Wenezueli przypomina twarz kobiety. Niektórzy nawet twierdzą, że zapis z Biblii na temat Królowej Południa jest przepowiednią dotyczącą Wenezueli:

‘Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.’
(Łukasz 11:31)

Nawiązuje ona do tego, że Wenezuela (Królowa z Południa) będzie kolebką Nowego Porządku Świata, lub jak kto woli – Nową Jerozolimą.

Co o tym myślicie? 🙂  Mnie to jakoś nie przekonywuje… 🤷🏼‍♀️

__________

➡️ E N G L I S H ⬅️

What does VENEZIA have in common with VENEZUELA?

From Venezia came the name ‘Venezuela’. Amerigo Vespucci who came here in 1499 named the land ‘Venezziola’ (Little Venice), because the indigenous villages on water reminded him of this Italian city.

In 1522 the Spaniards began to colonise the country and until 1821 Venezuela formed a part of Gran Colombia (together with Colombia, Panama and Ecuador). In 1821 La Gran Colombia gained independence from Spain and in 1830 Venezuela became a separate independent country. Nowadays the official name of Venezuela is ‘Bolivarian Republic of Venezuela’.

Venezuela is in a border conflict with Guyana over a territory called Guayana Esequiba. At the moment this territory is administered and controlled by Guyana, being 2/3 of the country’s total area, however Venezuela still has claims over it. All makes sense if we take into consideration the fact that Guyana is also a country very rich in oil. The dispute continues since 1966 when Guyana gained its independence from United Kingdom.

Venezuela’s borders resemble a face of a woman. Some people believe that what’s written in the Bible about The Queen of the South, it’s a prophecy that refers ro Venezuela:

‘The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to listen to Solomon’s wisdom, and now something greater than Solomon is here.’
(Luke 11:31)

It talks about Venezuela (The Queen of the South) becoming the land of the New World Order or, if you like – the New Jerusalem.

What do you think? 🙂  To me it doesn’t really sound convincing… 🤷🏼‍♀️

0 Shares